שירותי הזנה (פידרים)

שירותי הזנה (פידרים)

שירותי הזנה מתקדמים ומהירים: 12 קווי הזנה המפעילים 11 אניות, עם סך קיבולת כללית של 12,828 TEU
01.05.17 / 15:51
שירותי הזנה (פידרים)
01.05.17
שירותי הזנה (פידרים)